Ειδήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

 

Another American has died in the Dominican Republic

Jun 24, 2019 - 13:59 - -

Another American has died in the Dominican Republic  USA TODAY

A 56-year-old man from Long Island, New York, has died in the Dominican Republic, according to multiple reports.

View full coverage on Google News

 

Slurpees incoming! 7

Jun 24, 2019 - 15:29 - -

Slurpees incoming! 7-Eleven begins delivery in public spaces  Yahoo Finance

7-Eleven launched a delivery service Monday that will send a Slurpee or almost anything else carried by the chain to public places ranging from parks to ...

View full coverage on Google News

 

After World Cup rage, Cameroon faces demands for punishment

Jun 24, 2019 - 12:56 - -

After World Cup rage, Cameroon faces demands for punishment  The Associated Press

VALENCIENNES, France (AP) — After all the rage and rebellion in the stadium, England players received a far more convivial reception back at their hotel they ...

View full coverage on Google News

 

NASA's Curiosity rover detects 'unusually high' level of methane on Mars

Jun 24, 2019 - 14:15 - -

NASA's Curiosity rover detects 'unusually high' level of methane on Mars  Fox News

NASA's Curiosity Rover has detected a surprising spike in the level of methane on Mars.

View full coverage on Google News

 

'Phoenix' Aurora Spreads Its 'Wings' Over Abandoned Military Power Station in Russia

Jun 24, 2019 - 11:01 - -

'Phoenix' Aurora Spreads Its 'Wings' Over Abandoned Military Power Station in Russia  Live Science

More than 4000 photographers shot for the moon (and beyond) for the Astronomy Photographer of the Year competition in the U.K..

 

Reducing HIV Infection Rates: Can 'Test And Treat" Work In Sub

Jun 24, 2019 - 14:54 - -

Reducing HIV Infection Rates: Can 'Test And Treat" Work In Sub-Saharan Africa? : Goats and Soda  NPR

An unprecedented five-year study aimed to find out whether the treatments to stop the spread of HIV in the West would work in sub-Saharan Africa.

 

Breaking the booze habit, even briefly, has its benefits

Jun 23, 2019 - 14:05 - -

Breaking the booze habit, even briefly, has its benefits  MPR News

Tens of thousands of Instagram followers can't be wrong: Curiosity about the sober life is trending. Scientists say cutting out alcohol can improve your sleep and ...

View full coverage on Google News

Ειδήσεις του ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ κράτους

Alabama ειδήσεις

Alaska ειδήσεις

Arizona ειδήσεις

Arkansas ειδήσεις

California ειδήσεις

Colorado ειδήσεις

Connecticut ειδήσεις

Delaware ειδήσεις

District Of Columbia ειδήσεις

Florida ειδήσεις

Georgia ειδήσεις

Hawaii ειδήσεις

Idaho ειδήσεις

Illinois ειδήσεις

Indiana ειδήσεις

Iowa ειδήσεις

Kansas ειδήσεις

Kentucky ειδήσεις

Louisiana ειδήσεις

Maine ειδήσεις

Maryland ειδήσεις

Massachusetts ειδήσεις

Michigan ειδήσεις

Minnesota ειδήσεις

Mississippi ειδήσεις

Missouri ειδήσεις

Montana ειδήσεις

Nebraska ειδήσεις

Nevada ειδήσεις

New Hampshire ειδήσεις

New Jersey ειδήσεις

New Mexico ειδήσεις

New York ειδήσεις

North Carolina ειδήσεις

North Dakota ειδήσεις

Ohio ειδήσεις

Oklahoma ειδήσεις

Oregon ειδήσεις

Pennsylvania ειδήσεις

Rhode Island ειδήσεις

South Carolina ειδήσεις

South Dakota ειδήσεις

Tennessee ειδήσεις

Texas ειδήσεις

Utah ειδήσεις

Vermont ειδήσεις

Virginia ειδήσεις

Washington ειδήσεις

West Virginia ειδήσεις

Wisconsin ειδήσεις

Wyoming ειδήσεις